05538834063 0850 888 85 71 info@nvakalite.com Harita
İletişime Geçin WHATSAPP +9 05538834063

Sistem Belgelendirme

TS EN ISO 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 9001 tüm dünyada en çok bilinen ve geliştirilmiş yönetim sistemi bütünüdür. İşletmesini dünya ile ortak yönetim mantığıyla yürütebilmek isteyen bir firmanın bu standardı uygulaması ve mantığını kavraması yeterli olacaktır.

İşletmelerde tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması olmazsa olmaz bir şart olmuştur.  Böylece kalite yönetim sistemine gereği şekilde entegre olabilen işletmelerin olası kayıplardan kaçabilmesi de mümkün olmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin arttırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi biçimidir.

Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler.

ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir.

Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesiyle ilgilidir. Buradaki temel varsayım etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir.

ISO 9001 gibi tüm ISO ifadesiyle başlayan standartların ortak amacı; tüm dünya çapında ticari olan veya olmayan tüm işletmelerin imalat ve ticaret anlamında gerekli kolay, esnek ve hızlı iletişimlerini sağlayarak büyümelerini teşvik etmeye yöneliktir.

Bu sebeple ISO 9001 kalite yönetim sistemi gibi tüm standartlar ortak iletişim dilini mümkün kılmışlardır. Böylece dünyanın ülkeler arası ortak ticaret hacminin ISO kalite standartlarıyla eş zamanlı büyüme trendi izlediği görülecektir. Yine bu durumun bir başka neticesi de her boy ve türdeki işletmelerin de kolayca dünya ticaret hacmine dahil olabilmeleridir.

ISO 9001 1987 yılıyla birlikte ilk olarak yayınlanan kalite standardıdır. Gövde veya çerçeve bir yönetim anlayışı sunan, ISO 9001 standardını meydana getiren kurallar daha çok nelerin yapılması gerektiğini gösterir özelliktedir.

ISO 9001 Standardı, zorlayıcı değildir ve genel şartlar içerir. Büyük ya da küçük ölçekli ayrımı olmaksızın her sektör için uygulanabilmektedir ve doğru anlaşılıp, uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 8 kalite prensibine dayanmaktadır.

 • Müşteri Odaklılık: İşletmeler müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini yerine getirmeye istekli olmalıdırlar.
 • Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Bunun için kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasında tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidirler.
 • Kişilerin Katılımı: İşletmelerde her seviyedeki kişiler o işletmenin özüdür ve onların tam katılımı, yeteneklerini ortaya koymaları kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.
 • Proses Yaklaşımı: Hedeflenen sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olur.
 • Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı sağlar.
 • Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.
 • Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.
 • Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.

ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi Nedir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi şirketlerin, firmaların ve organizasyonların yönetim sistemlerini; sistematik, kuralları tanımlı, tanımlanan kurallara bağlı, tanımlanan kuralların çağın gereği şekilde revize edildiği ve uygulanarak sürekliliğinin sağlandığı şekilde yürüttüklerinin delili olarak bağımsız bir şekilde 3. taraflarca denetlenip ispatlanması sonucu aldıkları sertifikasyona ISO 9001 Belgesi denir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesini Kimler Alabilir?

ISO 9001 Belgesi alınan değil hak edilen bir belgedir. Bu bağlamda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarının sağlamaya yönelik olarak kuruluşlarında dokümantasyon, fiziki alt yapı, insan kaynakları, v.b şartları sağlayan her işletme ISO 9001 Belgesi denetimi sonucu ISO 9001 Belgesi ile belgelendirilebilmektedir.

ISO 9001 Standardı tüm sektörlere kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bir standart olması nedeni ile hastanelerden postanelere her işletme bu sistemi kurabilir, uygulayabilir ve ISO 9001 Belgesi ilse belgelenebilir.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN YARARLARI NELERDİR?

ISO 9001 Kalite yönetim sisteminin faydaları şunlardır;

 • İşletmelerde müşteri şikayetleri azalır ve müşteri memnuniyeti artar.
 • Sistematik bir altyapı kurularak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlar.
 • Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.
 • Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maiyetlerini minimuma indirir.
 • Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur.
 • Böylece yönetim, tüm boyutlarıyla işletmesini daha net kontrol altında tutar ve daha sağlıklı kararlar verir.
 • Sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmelerde devamlı gelişme kat edilir.
 • Çalışanların motivasyon ve çalışma heyecanı artar ve faaliyetlere katılımı sağlanır.
 • İşletmenin kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.
 • İşletmedeki kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.
 • Yeni pazarlara açılma imkanı sağlayarak, rakipler ile olan farkı artırılır.

 

ISO 9001 BELGESİ NASIL ALINIR?

ISO 9001 belgesi almak için yapılması gereken aşamalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Kuruluşun İhtiyacının Belirlenmesi:

ISO 9001 kalite yönetim sistemi kuruluşların isteklerine bağlı olarak alınabilmesi için üst yönetim tarafından ihtiyacın belirlenmesi ve kuruluşun ISO 9001 çalışmaları için yapılacak olan her türlü maddi ve manevi alt yapıyı hazırlayacağını taahhüt etmesidir.

 • ISO 9001 Sistem Kurulumu:

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının on maddelik dokümantasyon yapısının kuruluş içerisinde dokümante edilmesi sürecidir. Bu süreci eğer kuruluşta standarda hakim çalışanlar var ise kendileri gerçekleştirir veya ISO 9001 Danışmanlık hizmeti veren kurumlardan bu konuda danışmanlık hizmeti alması gerekmektedir.

 • ISO 9001: 2015 Sistem Uygulamaları:

Kalite yönetim sistemi kurulduktan sonra uygulama aşamasına geçilir. Bu süreçte sistemin sürekli iyileştirilmesi modeli gereğince sistemde aksayan yönler düzeltici ve önleyici faaliyetler ile gerçekleştirilmektedir. ISO belgesi uygulamaları sürecinde tüm kuruluşun top yekün uygulama safhasına geçmesi büyük bir öneme sahiptir. Çünkü bu sistem tüm kuruluşun birbirine bağlı olduğu bir yapıdır.

 • ISO 9001 Belgelendirme Kuruluşuna Başvuru:

 İşletmede sürekliliği sağlanan ISO 9001 sisteminin belgelendirme sürecine geçildiğinde ilk olarak belgelendirme kuruluşu tercihi gerçekleştirilir. Daha sonra akreditasyon örgütü belirlemek gerekmektedir. TURKAK milli akreditasyon kurumudur, bunun yanında UKAS, DASK, ANSİ, İAS ve benzeri diğer ülkelerin akreditasyon örgütleri tarafından akredite edilmiş veya bu akredite kuruluşlardan temsilcilik almış ISO 9001 belgesi belgelendirme kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşlardan işletmece uygun olanı seçilerek ISO belgesi veya ISO belgeleri belgelendirme başvurusu gerçekleştirilir. Bu aşamada belgelendirme kuruluşu seçilirken belgelendirme kuruluşunun akreditasyon kapsamına bakmak gerekir. EA kodları ve alt kodlar olan NACE kodlarına göre akredite olmuş kuruluşlardan firmanızın faaliyet kapsamına uygun akredite olan ISO 9001 belgelendirme kuruluşu seçilmelidir.

 • ISO 9001 Belgesi Belgelendirme Denetimi:

 Akredite olmuş ISO belgelendirme kuruluşu tarafından tam bağımsız ve tarafsız olarak yapılan ISO 9001 denetimi sonucu kuruluşta ISO 9001 belgesi uygulamalarında büyük ve küçük tüm uygunsuzluklar varsa tespit edilir. Bu tespit sonucu uygunsuzluklar, küçük uygunsuzluklar ise yani tekrar denetim gereksinimi yok ise belgelendirme kuruluşuna uygunsuzlukların giderildiğine dair objektif deliller ve uygulamalar gönderildiğinde, belgelendirme kuruluşu tarafından akredite olarak ISO 9001 belgesi düzenlenir. Böylece firma ISO 9001 belgesine sahip olmuş olur.

ISO 9001 BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

ISO 9001 belgesi almak için gerekli olan evraklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Vergi levhası örneği
 • Faaliyet sertifikası örneği
 • İmza sirküleri örnekleri
 • Resmi gazetede işletmenin kurulduğunu gösteren sayfa
 • Fatura çıktısı

İşletmeye ait bilgiler;

 • Şirket temel uygulama alanı
 • Kurum logosu
 • Personel adedi, yetki tanımları ve etkinlik şeması
 • Kurum faaliyet sahası ve iş aşamaları
 • İşletmenin varsa kalite politikası, kalite amaçları, misyon ve vizyon
 • Süreç performansları

-Senelik üretim

-Boşluk oranı

-Müşteri memnuniyet oranı

-Teyit edilmiş tedarikçi performansları

- Müşteri şikayetlerinin oranı

-Üretim hacmi

 • Üretim, kalite kontrol, üretime hazırlık evresi, depolama ve sevkiyat prosesleri
 • Kalibrasyona tabi olan ölçü birimleri ve aletleri
 • Üretimde kullanılan mekanizmalar model tip, seri no, üretim senesi ve üretici firma

TS-EN ISO 9001:2015 STANDARTI ŞU BÖLÜMLERDEN OLUŞMAKTADIR:

1. Kapsam

2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar

3. Terimler ve Tarifler

4. Kuruluşun Bağlamı

4.1. Kuruluş Bağlamının Anlaşılması

4.2. İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması

4.3. Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi

4.4. Kalite Yönetim Sistemleri ve Prosesleri

5.Liderlik

5.1. Liderlik Taahüt

5.1.1 Genel

5.1.2 Müşteri Odağı

5.2. Politika

5.1.1. Kalite Politikasınnı Oluşturulması

5.2.2. Kalite Politikasının Duyurulması

5.3. Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar

6.Planlama

6.1. Risk Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

6.2. Kalite Amaçları ve Bunlara Erişmek İçin Planlama

6.3. Değişikliklerin Planlanması

7.Destekler

7.1. Kaynaklar

7.1.1 Genel

7.1.2. Kişiler

7.1.3. Altyapı

7.1.4. Proseslerin İşletimi İçin Çevre

7.1.5 Kaynakların İzlenmesi ve Ölçümü

7.1.6 Kurumsal Bilgi

7.2. Yeterlilik

7.3. Farkındalık

7.4. İletişim

7.5. Dokümante Edilmiş Bilgi

7.5.1 Genel

7.5.2 Oluşturma ve Güncelleme

7.5.3 Dökümante Edilmiş Bilginin Konrolü

8. Operasyon

8.1. Operrasyon Planlama ve Kontrol

8.2. Ürün ve Hizmetler İçin Şartlar

8.2.1 Müşteri ve İletişim

8.2.2 Ürün ve Hizmetler için Şartların Tayin Edilmesi

8.2.3 Ürün ve Hizmetler için Şartların Gözden Geçirilmesi

8.2.4 Ürün ve Hizmetler için Şartların Değişmes

8.3. Ürün ve Hizmetlerin Tasarım ve Geliştirilmesi

8.3.1. Genel

8.3.2. Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması

8.3.3. Tasarım ve Geliştirmenin Girdileri

8.3.4. Tasarım ve Geliştirmenin Kontrolü

8.3.5. Tasarım ve Geliştirmenin Çıktıları

8.3.6. Tasarım ve Geliştirmenin Değişiklikleri

8.4. Dışarıdan Tedarik Edilen Proses, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü

8.4.1. Genel

8.4.2. Kontrolün Tipi ve Boyutu

8.4.3. Diş Tedarikçi için Bilgi

8.5. Üretim ve Hizmetin Sunumu

8.5.1. Üretim ve Hİzmetin Sunumunun Kontrolü

8.5.2. Tanımlama ve İzlenebilirlik

8.5.3. Müşteri veya Diş Tedarikçiye Ait Mülkiyet

8.5.4. Muhafaza.

8.5.5. Teslimat Sonrası Faaliyetler

8.5.6. Değişikliklerin Kontrolü

8.6. Ürün ve Hizmet Sunumu

8.7. Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü

9. Performans Değerlendirme

9.1. İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerledirme

9.1.1. Genel

9.1.2. Müşteri Memnuniyeti

9.1.3. Analiz ve Değerlendirme

9.2. İç Tetkik

9.3. Yönetim Gözde Geçirmesi

9.3.1. Genel

9.3.2. Yönetim Gözden Geçirmesi Girdileri

9.3.3. Yönetim Gözden Geçirmesi Çıktılar

10. İyileştirme

10.2 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

10.3 Sürekli İyileştirme

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sık Sorulan Sorular

 

 • ISO 9001:2000 Belgesi kaç yıllığına verilir, ne kadar geçerlidir?
 • Yaygun uygulamada belge 3 yıllığına geçerli olmak üzere verilmektedir ve 3. yılın sonunda belge yenileme denetimeri sonucunda kuruluşun sistemin yürütülmesi ile ilgili üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği tespit edilirse belge iptali veya belgenin askıya alınması kararı verilebilmektedir.

 • ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Aynı Anda Uygulanabilir mi?
 • ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 aynı anda entegre olarak veya farklı zamanlarda ayrı olarak kurulabilir, dokümante edilebilir ve uygulanabilir.

 • Kalite Yönetim Sistemi Dahilinde Hazırlanan Dokümanlar Neden Revize Edilme Gereksinimi Duyar?
 • Kalite yönetim sistemi için hazırlanan dokümanlar, hazırlandıkları döneme ait kurum faaliyetlerinin kapsamına uygun olarak oluşturur. Kurum faaliyetlerindeki değişiklikler (Kanun-Mevzuat-Teşkilat yapısı v.b) meydana geldiğinde bazı dokümanlarının güncelliğini yitirmesi mümkündür. Böyle durumlarda ilgili dokümanlar incelenerek gerekli revizyon işlemleri yapılır.

 • ISO 9001 Belgesi Alan Firmalar Her Yıl Ara Denetim Ücreti Öder mi?
 • Evet. Ancak ödemezse yasal bir sorun olmayacaktır. Fakat almış olduğunuz 'ISO 9001 Belgesinin Ara Ödemesi' ve 'ISO 9001 Denetimleri' yapılmaz ise hem belgeniz iptal edilir hem de mevcut 'ISO 9001 Belgelerinizi İade' etmeniz gerekir.

 • ISO 9001 Belgesi 3 Yılın Sonunda Yenileniyor mu? Sıfırdan Belge Alıyormuş Gibi mi Fiyatlanıyor?
 • Hayır. Eğer 3 yıl boyunca düzenli ve sorunsuz olarak ara denetim tutarlarının ödemişseniz ve ara denetimlerde problem olabilecek sıkıntılır (sizden kaynaklı) olmamışsa 3 yıl sona erdiğinde ara denetim tutarına yakın bir bedelle belgenizi yeniden alabilirsiniz.

 • ISO 9001 Belgesi Almak İçin Başvurduğumuzda En Çok Dikkat Edilmesi Gereken Konu Nedir?
 • ISO 9001 Belgesi almak için başvurduğumuzda en çok dikkat edilmesi gereken konu; yapmış olduğunuz sözleşmede bulunan "belgelendirme ve yıllık ara denetim fiyatlarına" bakılmasıdır. Çok sayıda problem, ilerleyen senelerde özellikle "ara denetim fiyatlarında" anlaşmazlık nedeniyle çıkabilmektedir. Ayrıca "yıllık ara denetim bedelleri" 1 ay evvel ödenerek denetim tarihi belirlenir. Bu 1 ay içerisinde ödeme yapılmaz ise (firma yıllık ara denetim tarihinizden 1 ay önce size haber verecektir) belgeniz iptal edilmeyecektir.

 • ISO 9001 Belgesi Danışmanlık Firmaları Tarafından Verilebilir mi?
 • Danışmanlık firmaları belge vermezler. Danışmanlık firmalarının tek verebilecekleri eğitim katılım sertifikasıdır. Bunun dışında sadece "ISO 9001 Danışmanlık" ve "ISO 9001 Eğitimi" verebilirler. Ancak "belgelendirme firmaları" ile anlaşarak eğitim ve sistem kurumu yapılan firmaların denetimleri ve belgelendirmeleri için yönlendirme yapabilirler. Doğal olarak "ISO 9001 Danışmanlık ve Eğitim Firmaları" her ay çok sayıda yönlendirme yaptıklarından sizin adınıza çok daha uygun fiyatlar ile denetim ve "belgelendirme fiyatları" sunabilirler.

 • ISO 9001 Belgemizi Alırken Firmada Fiziksel Ya Da Yapısal Değişimler İstenebilir mi?
 • "ISO 9001 belgesi kalite yönetim sistemi belgesidir" bununla birlikte, daha fazla sizin yönetimsel bakış açınız ile ilgilenmekte ve müşteri hedefli kurumsal yapı oluşturmak üzere kurulumu hedeflemektedir. Gerçekten güvenlik, üretim kalitesini fazlasıyla etkileyen durumlar gibi anormal durumlar ve maliyetinizi yükselten kaliteinizi düşüren problemler olmadıkça ve yasal şartları karşıladığınız sürece "ISO 9001 Belgesi alma aşamalarında" herhangi bir maaliyet artışı yaşamazsınız.

 • ISO 9001 Belgesi Alabilmek İçin En Az Kaç Çalışanımızın Olması Gerekir?
 • ISO 9001 belgesi almak için alt çalışan sınırı bulunmamaktadır. İster 1 isterse 100 çalışanınız olsun, ISO 9001 Belgesi sahibi olabilirsiniz. Vergi levhası bulunan her firma sertifika alabilmektedir.

 • ISO Belgesi Almak Kaliteli Olmak Anlamına mı Gelir?
 • ISO 9001 belgesi almak kaliteli olmaktan öte kaliteli sunmak ve kaliteyi sürdürmek anlamına gelir. Müşteri kalitesine odaklanır.

 • ISO Belgesi Almak Zorunlu mu?
 • Yasal olarak zorunlu değildir. Tamamen gönüllülük esasına dayanır. ISO belgesi almanın gerekliliği daha çok ticari boyutta veya sosyal sorumluluklar kapsamında zorunlu olmaktadır.

 • Kalite Politikasının Tüm Çalışanlar Tarafından Bilinmesi Gerekir mi?
 • Kalite politikasının tüm kurum çalışanları tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bunun sağlanması için çalışanlara Kalite politikası ile ilgili bilgilendirme yapmak, kalite ekibinin sorumluğundadır. Ayrıca Kalite Politikası aynı zamanda bizden hizmet alanlara da duyurulmalıdır. Bu nedenle kurumun belirli bölgelerine asılarak politika hakkında farkındalık arttırılabilir.

 

Teklif İsteyin

Bilgileriniz firmamızın özel ve gizlilik politikasına göre kesinlikle gizli tutulur.
NVA Kalite ISO/IEC 17025:2005 standartları uyarınca TÜRKAK tarafından belgelendirilerek “İş Güvenliği Ölçüm Laboratuvarı Akreditasyonu” nu almaya hak kazandı.